Chirurgia ręki
Paweł Szlarb
Specjalista chirurg

Publikacje

Wartość artrodezy po rozległych pourazowych zniszczeniach bliższych stawów międzypaliczkowych
Pol .Hand Surgery 1990, 1 -2/13 A

Leczenie przezstawowych złamań kości paliczków palców rąk
- praca poglądowa do specjalizacji 1991

PóĽne następstwa Ľle leczonych złamań kości paliczków palców rąk
Pol .Hand Surgery 1991,2/15

Wartość wyciągu szkieletowego w przezstawowych złamaniach palców
Pol .Hand Surgery 1991,2/15

Nerwiaki palców i ich leczenie.
praca poglądowa do II st. specjalizacji 1998

Asymptotic parathyroid cyst - diagnostic difficulties
Acta Chirurgia Hungaroica 37(3-4) pp.227-233 (1998)

Sprawozdanie z Pobytu w Uniwersyteckiej Klinice Chirurgii Bochum
Chir. Narządu Ruchu i Ortopedia Polska 66(2)229-230,2001

Awulsyjne złamanie paliczka dalszego przez ścięgno zginacza głębokiego-opis przypadku
Chir. Narządu Ruchu i Ortopedia Polska 67(5)547-550,2002

Plakat