Chirurgia ręki
Paweł Szlarb
Specjalista chirurg

Przykładowe operacje

Operacja palca młoteczkowanego

Palec młoteczkowaty

Najczęstszym uszkodzeniem ścięgna prostownika jest jego uszkodzenie w miejscu przyczepu do paliczka dalszego palca. Czasami jest to skutkiem zupełnie banalnych urazów przy wykonywaniu czynności dnia codziennego.

Efektem tego uszkodzenia jest opadanie paliczka dalszego palca i brak możliwości czynnego wyprostu paliczka. Towarzyszy temu często ból obszaru nad stawem międzypaliczkowym dalszym oraz rozwijający się przeprost w stawie międzypaliczkowym bliższym. U osób młodych, rosnących temu uszkodzeniu często towarzyszy złamanie awulsyjne fragmentu paliczka dalszego.

Palec młoteczkowaty

Wcześnie rozpoznane , szczególnie niecałkowite uszkodzenie umożliwia leczenie zachowawcze polegające na unieruchomieniu stawu miedzypaliczkowego w wyproście przez okres 6-8 tygodni przy użyciu szyny Stacka, szyny Zimmera lub szyny termoplastycznej. Brak efektów leczenia zachowawczego, przypadki zadawnione z opadaniem paliczka większym niż 30 o stanowią wskazanie do leczenia operacyjnego.

Leczenie operacyjne polega na odsłonięciu uszkodzonego prostownika, wycięciu z niego blizny i zeszyciu prostownika po uprzednim wykonaniu czasowej artrodezy stawu miedzypaliczkowego dalszego drutem Kirschnera. Po około 6-8 tygodniach drut Kirschnera jest usuwany.

Palec młoteczkowaty