Chirurgia ręki
Paweł Szlarb
Specjalista chirurg

Przykładowe operacje

Operacje przykurczu Dupuytrena

Przykurcz Dupuytrena polega na tworzeniu się guzków i zgrubiałych pasm w obrębie powięzi po dłoniowej powierzchni palców i reki. Doprowadza to do rozwijania się przykurczu palców i z czasem do postępującej utraty funkcji ręki. Choroba często dotyczy obu rąk. Istnieje tendencja do jej występowania rodzinnego. Leczenie polega na operacyjnym usunięciu przerosłego obszaru powięzi. Istotą sukcesu w leczeniu przykurczu Dupuytrena jest właściwy moment podjęcia leczenia. Do operacji kwalifikują się przypadki z przykurczem w stawach międzypaliczkowych bliższych ok. 30o oraz z szybkim postępem zmian chorobowych. Operacja zaawansowanych przypadków przykurczu Dupuytrena wiąże się ze zdecydowaniem większym ryzykiem uszkodzenia nerwów palcowych, niedokrwienia płatków skóry, uzyskaniem niepełnego wyprostu palców oraz braku powrotu pełnego zakresu ruchu palców. Przedwczesna operacja także nie jest wskazana.

Większość operowanych pacjentów odzyskuje pełen zakres ruchu palców pod warunkiem wykonywania prawidłowo ćwiczeń po operacji.

Przykurcz Dupuytrena - przed operacją
Stan przed operacją
Przykurcz Dupuytrena - po operacji
Stan po operacji
Przykurcz Dupuytrena - przed operacją
Stan przed operacją
Przykurcz Dupuytrena - po operacji
Stan po operacji