Chirurgia ręki
Paweł Szlarb
Specjalista chirurg

Przykładowe operacje

Operacje uwolnienia nerwu łokciowego

Operacja uwolnienia nerwu łokciowego

Drętwienia V palca i 1/2 IV palca po stronie dłoniowej od strony łokciowej oraz zanik mięśni wewnętrznych ręki wskazują na ucisk nerwu łokciowego. Niemożność rozstawiania palców, odstawanie V palca, osłabienie siły chwytu oraz dolegliwości bólowe uzupełniają ten obraz.

Typowy ucisk nerwu łokciowego występuje na poziomie stawu łokciowego, gdzie nerw przebiega w ciasnym kanale (tzw. zespół rowka nerwu łokciowego) lub na poziomie nadgarstka (zespół kanału Guyona). Typowa operacja polega na odsłonięciu nerwu i uwolnieniu go od uciskających struktur. Bardzo pomocne w rozpoznaniu jest badanie EMG, które wskazuje na poziom ucisku nerwu.