Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim

Dział Świadczeń

Kierownik Działu: Krzysztof Juśkiewicz  pok.5

Godziny przyjęć: od poniedziałku do piatku od 7.00 do 15.00

Nr pokoju: 5,11

Godziny przyjęć interesantów: 7.00 - 15.00

Godziny wydawania decyzji:od poniedziałku do piątku od 10.00 do 12.00

Nr telefonu:62-592-11-22 wew. 211, 238, 205

e-mail: obsluga.pomocy.spolecznej@mops.ostrowwlkp.pl 

 

Dział Świadczeń zajmuje się realizacją świadczeń z pomocy społecznej, prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, przyznawaniem pomocy rolnikom poszkodowanym w wyniku klęsk żywiołowych, wydawaniem zaświadczeń o korzystaniu z pomocy Ośrodka.

W szczególności zajmuje się:

1.       Prowadzeniem spraw związanych z realizacją świadczeń:

-       zasiłki stałe

-       składki na ubezpieczenie zdrowotne

-       prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

-       zasiłki okresowe

-       zasiłki celowe

-       zasiłki celowe specjalne

-       zasiłki celowe zwrotne

-       zasiłki z tytułu klęsk żywiołowych

-       dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach

-       dożywianie dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych

-       dożywianie dorosłych

-       skierowanie do domu pomocy społecznej

-       skierowanie do Dziennego Domu „Senior +”

-       skierowanie do schroniska

-       wynagrodzenie za sprawowanie opieki

2.       Ustalaniem terminów wypłat.

3.       Wydawaniem decyzji.

4.       Wydawaniem kart obiadowych.

5.       Wydawaniem zaświadczeń o uzyskanej pomocy dla Sądu, Policji, ZUS i innych

    instytucji oraz osób fizycznych.

6.       Realizacją umów i prowadzeniem rozliczeń finansowych z instytucjami:

-        szkoły,

-        przedszkola,

-        świetlice socjoterapeutyczne, 

-        domy pomocy społecznej

-        PKP – bilety,

-        firma handlowa – talony,

-        firma gastronomiczna – posiłki,

-        firma pogrzebowa,

-        inne.