Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim

Wolontariat

WOLONTARIAT W DZIALE POMOCY ŚRODOWISKOWEJ

  

Fundamentem wolontariatu jest potrzeba pomagania słabszym, dzielenia się i wpływania na los innych. Wolontariat w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej pomaga instytucjom pomocy społecznej w realizacji ich celu, jakim jest tworzenie wspólnej przestrzeni dla osób potrzebujących pomocy oraz tych, którzy chcą jej udzielić. Wolontariusze mają w MOPS szerokie pole do działania: mogą zajmować się dziećmi, seniorami, osobami niepełnosprawnymi, pomagać na terenie w Ośrodka, w świetlicach środowiskowych, bezpośrednio w domach podopiecznych lub podczas imprez organizowanych przez MOPS.  Wolontariusze mogą również realizować projekty autorskie mające na celu aktywizacje osób starszych (nauka języków, zajęcia artystyczne).

Zainteresowane pracą woluntarystyczną osoby, prosimy o kontakt osobisty z Panią Elżbietę Zielewską w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Limanowskiego 17, pok. 14 lub telefoniczny  (62) 592 11 22 wew. 214, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-14.00 lub e-mail mopsostrow@osw.pl