Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe prowadzone na podstawie - ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r.,  art. 4 pk 8 oraz Regulaminu zamówień publicznych o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty do 30 tyś. euro obowiązujący Miejski Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim