Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim

Informacje o Programie 300+

  Komunikat

UWAGA!
Od 1 lipca 2021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim nie jest organem właściwym do przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do Dobrego Startu i wypłaty świadczenia 300+.
Od 1 lipca 2021r. realizatorem rządowego programu „ Dobry Start” będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.


 

Od dnia 01.07.2020r. można już składać wnioski o świadczenie Dobry start 300+, zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2020/2021.
W lipcu wnioski złożyć można tylko i wyłącznie w formie elektronicznej przez bankowość elektroniczną, system Emp@tia, PUE ZUS.
Od dnia 03.08.2020r. przyjmowanie wniosków odbywać się będzie także w formie tradycyjnej, papierowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim.Wnioski będą przyjmowane w:
- od poniedziałku do piątku, od godz. 7.00 do 15.00.
Przyjmowanie petentów odbywa się z zachowaniem reżimu sanitarnego, obowiązuje zasłanianie ust i nosa oraz zachowanie odpowiedniego dystansu.
Informujemy, że w tym roku nie będzie punktu przyjęć wniosków w siedzibie Urzędu Miasta.
Ze względu na sytuację epidemiczną zachęcamy do elektronicznego składania wniosków.


 

Informacja o programie   "Dobry Start"  

Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.

Dla kogo wsparcie? 
Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.
 
Ważne!
Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole  (a szkoła  w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno- -wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.
Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.
 
Jak otrzymać świadczenie dobry start?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.
 
Gdzie złożyć wniosek? 
Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez tą samą instytucję , która realizuje obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+” tj.  przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Limanowskiego 17.
 
Kiedy złożyć wniosek? 
Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).
 
Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada. 

Kiedy rodzina otrzyma wsparcie? 
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września.        
W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach Ośrodek będzie miał 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie dobry start w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.
Wnioski złożone po 30 listopada pozostaną bez rozpatrzenia.
 
ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW ONLINE
 
Wniosek o przyznanie świadczenia „Dobry start” :
https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-dobry-start
Informacje na temat programu :
https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start