Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim

Dostępność

Koordynator do spraw dostępności

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim, wyznaczony został Koordynator do spraw dostępności.

Kontakt:

Koordynator ds. dostępności w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim

Agnieszka Paszek – Zastępca Dyrektora w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Limanowskiego 17

Tel. 62 592 11 22

e- mail: mopsostrow@osw.pl

 

Deklaracja dostępności w celu zamieszczenia na stronę BIP

I. Deklaracja dostępności cyfrowej

Strona internetowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Dostępne są dane kontaktowe oraz link do BIP, nawigacja strony.

Dodatkowe ułatwienia:  podświetlanie linków, ustawienie wysokiego kontrastu.

Obecnie elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru trzcinki, brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu. Brak udogodnień dla osób niesłyszących /niewidomych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony http://bip.mops.ostrowwlkp.pl MOPS Ostrów Wielkopolski.

II. Dostępność architektoniczna.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia w siedzibie Ośrodka wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne. Wszystkie pomieszczenia, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych, są dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami.  Na parterze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

W budynku jest winda oraz podjazd dla osób z niepełnosprawnością. Wyznaczone jest miejsce do parkowania dla osób z niepełnosprawnością. Ośrodek dopuszcza wstęp do budynku osobom z psem asystującym.

W siedzibie Ośrodka nie ma informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny, dotykowy ani głosowy.

Przy wejściu znajduje się  informacja z nr kontaktowym – telefonicznym oraz domofon do pracownika Ośrodka, który udzieli niezbędnych informacji i udzieli pomocy.

III.  Dostępność informacyjno-komunikacyjna.

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim zapewnia dostępność informacyjno – komunikacyjną  poprzez:

  • kontakt  telefoniczny pod nr telefonu 62 592-11-22
  • możliwość złożenia wniosku lub pisma na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Limanowskiego 17, 63-400 Ostrów Wielkopolski
  • wysłanie maila na adres e-mail: mopsostrow@ow.pl
  • wysłanie wiadomości ePUAP – adres skrytki ESP: mopsostrow3
  • portal Informacyjno – Usługowy emp@tia
  • skontaktowanie się osobiste zgłaszając się w siedzibie Ośrodka w godzinach: poniedziałek piątek 7.00 – 15.00.

Po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika informacji o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową, wadą wzroku utrudniającą przemieszanie się po budynku, lub też z innymi dysfunkcjami pracownik Ośrodka schodzi do klienta, do pomieszczenia znajdującego się na parterze budynku w celu ustalenia wnioskowanych potrzeb.

Ośrodek nie zapewnia  zdalnego dostępu online do usługi tłumacza Polskiego Języka Migowego online, instalacji urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnej, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.